بسته پیشنهادی اعطای تسهیلات توسط بانک ملی به اعضاء سازمان نظام پزشکی