ساختار سازمان

دکتر محمد مهدی مطهری

فلوشیپ ویتره ورتین و متخصص چشم

رئیس سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا

     رئیس شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان گلستان 

اعضاء هیات مدیره سازمان نظام پزشکی گرگان و آق قلا:


دکتر بیژن آریا متخصص جراحی عمومی
دکتر نازیلا خاندوزی پزشک عمومی

دکتر فرهاد نادعلی متخصص جراحی عمومی

دکتر جعفر طبرسا متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد مهدی رستمی متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر حمید رضا تجری متخصص اورولوژی
دکتر محمد رضا محمدی متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر علیرضا احمدی دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر امیر حسین موسوی متخصص کودکان

دکتر سعید عرب احمدی پزشک عمومی

دکتر بابک گلگون دکترای داروسازی

دکتر محمد حسن هدایت دکترای داروسازی

دکتر محمد شیرانی دندانپزشک عمومی

دکتر ذبیح اله کشیری دندانپزشک عمومی

آقای محمد تقی میر حیدری کارشناس فیزیوتراپی

خانم انسیه گل بینی مفرد کارشناس مامائی